دسته: اجتماعی و مدنی

آیا آقای حسینعلی کاشانی اصلا درویش واقعی نیست و آخوندی است که از نام پدرش استفاده میکند و خودرا درمیان صفوف دراویش نفوذ میدهد و درویشها را به بازی میگیرد؟ + سند

آیت الله علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید شیعه مورد قبول حکومت ولایت فقیه میباشد. حتی عده ای از او...

Read More

بر اساس این اسناد حکم دادگاه بدوی در اثبات مجرمیت آقای محمدیاور ثلاث فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و ارزش حقوقی ندارد و قابل اجرا نیست

قاضی و دادستان و سایر دست اندرکاران قوه قضائیه و ضابطان قضایی وابسته به نهادهای امنیتی که درراستای یک طرح پیچیده میخواستند محمدیاور ثلاث را به عنوان راننده اتوبوس قاتل معرفی کرده و میان مکتب درویشی و رویه داعشی ارتباطی برقرار...

Read More
Loading